Udnyttelse af sundhedsdata

Prioritering redder liv

+ prio hjælper det sundhedsfaglige personale med at prioritere særligt sårbare borgere så tidligt som muligt.

Følg med

Identificerer sårbare borgere tidligt

+prio er en samling af intelligente produkter, der hjælper det sundhedsfaglige personale i både den primære og den sekundære sektor med at prioritere særligt sårbare borgere. Vi bruger sundhedsdata fra den enkelte borgers historik, og fra andre anonymiserede patienter med tilsvarende karakteristika. +prio gør det muligt for det sundhedsfaglige personale hurtigt og tidligt at planlægge, hvordan de bedst muligt tager sig af borgeren.

+ prioakut

Hjælper med at visitere borgere på landets akutafdelinger, så de hurtigst muligt får tildelt det mest optimale forløb.

+ priokritisk

Identificerer indlagte patienter med særlig risiko for at udvikle yderligere kritisk sygdom, såsom sepsis, og støtter det sundhedsfaglige personale i den bedst mulige behandling af patienterne.

+ priotele

Sikrer, at de særligt sårbare er de første til at få en læge i røret, når presset på telefonerne til praktiserende læger og vagtlæger er stort.

"Det er sindssygt interessant det her og kan virkelig batte noget på både indlæggelsestid, vores arbejdsmiljø og patienternes oplevelse – men der er også andre potentialer i det, som vi ikke har set endnu. Det kan virkelig blive stort det her."

Ulf Hørlyk, ledende overlæge på Akutafdelingen i Horsens.

"At kunne identificere borgere, så vi kan give særlig hjælp til dem med størst risiko for sygdom, er afgørende for at tilrettelægge det bedst mulige forløb. Det giver størst effekt, hvis det sker så tidligt som muligt i sygdomsforløbet og gerne før kontakt til sundhedssektoren."

Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør på AUH.

"Hele tanken bag CDSS-projektet er at udvikle løsninger, der kan komme ud i praksis og rent faktisk gøre en forskel for både borgere og det sundhedsfaglige personale. Spændende at se, hvordan +prio vil bidrage til det”

Hanne Sveistrup Demant, sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens og styregruppeformand for CDSS og Tværspor.